Leaderboard Ad

Hội Thánh Pelei Ia Tiêm

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Tiêm, Huyện Chữ Sê
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Siu Y Kim
SĐT văn phòng: 059-3883.441
Mobilephone: 0913-3491.440
Email: luckysiu@yahoo.com
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Ấp Pleiku Roh, Phường Yên Đỗ, Thành Phố Pleiku