Leaderboard Ad

Hội Thánh Păng Xim

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 40 Păng Xim, Phi Liêng, H. Đăm Rong
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  QNh. K’ Kếu097 759 3950