Leaderboard Ad

Hội Thánh Ô Môn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 95/1 Trần Hưng Đạo, ấp Châu Thành B, Phường Châu Văn Liêm,Quận Ô Môn
Thành phố: Cần Thơ
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Dâng Nguyện
SĐT văn phòng: 071-3860.698
Mobilephone: 0913-616.849
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức  Nguyễn Duy Thiên Ân