Leaderboard Ad

Hội Thánh Núi Sạn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 56 Nguyễn Khuyến, K.Tây Nam, Phường Vĩnh Hải
Thành phố: Nha Trang
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nữ Truyền Đạo Trần Thị Liễu
Ghi chú:  Địa chỉ nhà: 39 Tổ 35 K.Hòn Chồng, TP. Nha Trang, Khánh Hoà