Leaderboard Ad

Hội Thánh Norung Ja

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Dăk Tih, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Điểu Mblar