Leaderboard Ad

Hội Thánh Ninh Hòa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 138 Trần Quý Cáp, Thôn 1, Thị trấn Ninh Hòa, Huyện Ninh Hoà
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Email: kinhngo@netcenter.vn.net
Mục sư: Mục Sư Ngô Kỉnh
SĐT văn phòng: 058-3844.105