Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhị Mỹ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 593/5 ấp Nguyễn Cử, Xã Nhị Mỹ
Thành phố: Cao Lãnh
Tỉnh/Bang: Đồng Tháp
Quốc gia: Việt Nam
Email: mstamnm@gmx.net
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Trung Tâm
SĐT văn phòng: 067-3928.068