Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhánh Plei Tok, Plei Toan,Plei Brel, Plei K’Te,Plei Ma Chrương, Plei Pa

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã La Khươi, Huyện La Pa
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Ksor Brao
Ghi chú: