Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhánh Plei Munh, Plei Bĩa Bre

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã LaPết, Huyện Đăk Đoa
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kiêm Nhiệm Uỹ