Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhánh Plei Mit Jep

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã La Dêr, Huyện La Grai
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Kiêm Nhiệm Ksor Wôc
Ghi chú:  Plei Kăm, Plei O, Plei Dôc Tung, Plei Moyah, Plei Bang, Plei La Tang, Plei Pang Lang, Plei La Re, Plei Blang Yam, Plei Dun De, Plei Maih, Plei Yo, Plei Me, Plei Grit,Plei Ngo

Mục Sư Nhiệm Chức Kiêm Nhiệm Ksor Wôc