Leaderboard Ad

Hội Thánh Nhánh Kinh Tế Xã Lộ 25

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp 3, xã lộ 25, Huyện Thống Nhất
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Email: Kt25church@netcenter-vn.net
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Nguyễn Hữu Viễn
SĐT văn phòng: 061-3964.038
Ghi chú: