Leaderboard Ad

Hội Thánh Nha Trang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 29 Lê Thành Phương
Thành phố: Nha Trang
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Email: lwua@dng.vnn.vn
Mục sư: Mục Sư Lưu Văn Giáo
SĐT văn phòng: 058-3823.030
Ghi chú: Phó Quản Nhiệm: Mục Sư  Phan Văn CữPhụ tá Hội Thánh: Nguyễn Thanh Trà - Khóm Mỹ Ca, P.Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà