Leaderboard Ad

Hội Thánh Nguyễn Thái Bình

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 147 Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: Tangnguyentien2004@yahoo.com.tw
Mục sư: Nữ Truyền Đạo Tăng Nguyên Tiên
SĐT văn phòng: 08-3823.0085
Fax: 3914.1451
Mobilephone: 0913-641.247
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 97 Ngô Quyền, Quận 5, Tp.HCM