Leaderboard Ad

Hội thánh Ngạm Khết

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Cao Thượng, Ba Bể
Tỉnh/Bang: Bắc Kạn
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Ngô Văn Súa
Ghi chú: