Leaderboard Ad

Hội Thánh Ngãi Giao

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 316 Hùng Vương, ấp Hoàng Giao, Thị Trấn Ngãi Giao,Huyện Châu Đức
Tỉnh/Bang: Bà Rịa Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Điểu Thời
SĐT văn phòng: 064-3881.102
Mobilephone: 0913-611.190
Ghi chú: Kiêm Nhiệm  Hội Thánh  Suối Nghệ, HTN. Kim Long, Xuân Giao, Lồ Ồ, Đá Bạc, Láng Lớn, Bình Ba, Phước An