Leaderboard Ad

Hội Thánh Me Ra

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Dăk Tih, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Saré (A)
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Thôn 2, Xã Dăk Tih, Huyện Dăk R’lấp,Đăk Nông