Leaderboard Ad

Hội Thánh Mé Pu (K’ho)

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Mé Pu, Huyện Đức Linh
Tỉnh/Bang: Bình Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Lưu Niêm
SĐT văn phòng: 062-3884.087
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Ấp 1, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân