Leaderboard Ad

Hội Thánh Lutheran Hỷ Lạc Hoa Kiều

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 86/143 Âu Cơ, Phường 9,Tân Bình
Hệ phái: Hội Thánh Rutheran Việt Nam - Communion Evangelical Episcopal Church of Vietnam
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:

MS Phương Văn Tân - 8 748 4074

TĐ Trần Mỹ Dinh - 0 877 1791 -

Tel/fax: 08 3866 1383 -

email: mychau2154@yahoo.com.hk ; phuongvantan@gmail.com