Leaderboard Ad

Hội Thánh Lũng Lái

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Thượng Thôn, Hà Quảng
Tỉnh/Bang: Cao Bằng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Nhân sự Lầu Văn Chinh
Ghi chú:               Kéo Nặm, Xã Hạ Thôn, Hà Quảng, Cao BằngQuản Nhiệm:   Nhân sự Hầu Văn Chài