Leaderboard Ad

Hội Thánh Long Thành

0
Bình Luận:
Địa chỉ: K 1/5 Quốc lộ 51, khu Văn Hải, Thị Trấn Long Thành,Huyện Long Thành
Tỉnh/Bang: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
SĐT văn phòng: 061-3546.650
Mobilephone: 0989-016.734
Homephone: 061-3844.408
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Vũ Văn Quyên - Đặc Trách Hội Thánh  Cẩm Đường