Leaderboard Ad

Hội Thánh Long An

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 56 Võ Văn Tần, Phường 2, Thị Xã Tân An
Tỉnh/Bang: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Văn Khoa Tràng
SĐT văn phòng: 072-3826.783
Ghi chú: Phụ tá Quản Nhiệm: Mục Sư Nhiệm Chức Huỳnh Phi Toàn, Đặc Trách  Hội Thánh Thủ Thừa