Leaderboard Ad

Hội Thánh Liêng Dơn I

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Liêng Đơn, Xã Phi Liên,H.Dam Rông
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  QNh. K’Đông063 321 8842