Leaderboard Ad

Hội Thánh Lệ Chí

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Nam Giang, Huyện Đăk Đoa
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Email: mshnbich@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Huỳnh Ngọc Bích
Mobilephone: 0914-191.095
Homephone: 059-3825.745
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Phường Yên Thế, Thành Phố  PleiKu, Gia Lai