Leaderboard Ad

Hội Thánh Làng Ba R’Gốc

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Làng Ba R’Gôc, Xã Sa Sơn, H.Sa Thầy, Kon Tum
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  QNh. A HLơm