Leaderboard Ad

Hội Thánh Kontum

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 66 Đong Đa, P. Quang Trung, Kon Tum
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:  QNh. TĐ Phạm Văn Sơn 060 391 5510,:097 673 3552