Leaderboard Ad

Hội Thánh KonTu Ma

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Kontu Ma, Xã Măng Kành, Huyện KonPlông
Tỉnh/Bang: KonTum
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Phạm Hồng Liêm
Ghi chú: