Leaderboard Ad

Hội Thánh KonRẩy

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Konrẩy
Tỉnh/Bang: KonTum
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Phạm Hồng Liêm
Ghi chú: HT. KONRẨY -  . QNh. MsNc.