Leaderboard Ad

Hội Thánh Ka Liăng

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ka Liăng, Sơn Điền, Di Linh
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm Truyền đạo K’Tốp