Leaderboard Ad

Hội Thánh Ja Lũ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Dăk Tih, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Nthan (Ty)
Ghi chú: