Leaderboard Ad

Hội Thánh Ia Kla

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã La Kia, Huyện Đức Cơ
Tỉnh/Bang: Gia Lai
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Kim Nhiệm Siu Y Kim
Mobilephone: 0914-150.769
Ghi chú:

Phụ Tá Quản Nhiệm  Mục Sư Nhiệm Chức Ksor Wôc - Xã La Dêr, Huyện La Grai, Gia Lai