Leaderboard Ad

Hội Thánh Hòa Ninh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 71/5 ấp Hoà Lợi, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ
Tỉnh/Bang: Vĩnh Long
Quốc gia: Việt Nam
Email: mskinh@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Thành Kính
SĐT văn phòng: 070-3859.820