Leaderboard Ad

Hội Thánh Hiệp Phú

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 229 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: ngocxuantrinh@yahoo.com
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Phú Ngọc
SĐT văn phòng: 08-3896.0431
Mobilephone: 0958-989.804
Homephone: 08-3896.9947
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: 77/15 KP3, Tân Phú 1, Phường Hiệp Phú, Quận 9    

 0958-923.140