Leaderboard Ad

Hội Thánh Hải Châu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 308/12 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu
Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Dương Quang Hoà
SĐT văn phòng: 0511-872.282
Mobilephone: 0905-872.282
Homephone: 0511-3891.417
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 270 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê