Leaderboard Ad

Hội Thánh Gòn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 67 quốc lộ 21, thôn Gòn, Xã Lâm Sơn, Huyện Ninh Sơn
Tỉnh/Bang: Ninh Thuận
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Mơnum Ja Tất
SĐT văn phòng: 068-3852.370
Ghi chú: Phụ tá: Truyền đạo Ha Vương        Truyền đạo Hara Liêng