Leaderboard Ad

Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam – Vietnamese United Methodist Church, VUMC

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 196/31-196/31A, Đường Vườn Lài; Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Hệ phái: Hội Thánh Giám Lý Liên Hiệp Việt Nam - Vietnamese United Methodist Church, VUMC
Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Email: johntrung2001@yahoo.com
SĐT văn phòng: 08 – 247-1480
Mobilephone: 090-836-0914
Ghi chú:

 

 MIỀN BẮC

MSNC Đặng Văn Sáu - Quản nhiệm HTGLLHVN Kinh Môn, Hải Dươn - Thôn Pháp Chế, Xã Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương; 098-272-1342    

MIỀN TRUNG

MSNC Đinh Nghĩa  - Quản nhiệm HTGLLHVN Hà Bắc, Quảng Ngãi - Kà-Lùng, Hà Bắc, Sơn Hạ, Sơn Hà, Quảng Ngãi - 055-880-535 (H)

MSNC Nguyễn Văn Sắc - Quản nhiệm HTGLLHVN Bình Lãnh, Quảng Nam - Thôn 1, Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam -  0122-241-1528

MSNC Đinh Sơn Trung - Quản nhiệm HTGLLHVN Sơn Bao, Quảng Ngãi - Làng Mùng, Sơn Bao, Sơn Hà, Quảng Ngãi - 055-882-546 (H)

TĐ Đinh Thị Thái Thân. – Phụ tá

TĐ Trương Văn Dư - Quản nhiệm HTGLLHVN Bình Trị, Quảng Nam - Tổ 17 – 18, Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam - 0122-241-1518

TĐ Phạm Văn Dũng  - Phụ tá

TĐ Hồ Văn Hưng - Quản nhiệm HTGLLHVN Đăkrve, Kon-tum - Thôn 8, Thị trấn Đăkrve, Kon-ray, Kon-tum - 0168- 589- 0753

Đ  Đinh Văn Tranh - Quản nhiệm HTGLLHVN Sơn Thành, Quảng Ngãi - Sơn Thành, Sơn Hà, Quảng Ngãi; 055-880-535

Đinh Vòng Triếu -  Phụ tá

MIỀN NAM

MS Đặng Thanh Trung - Quản nhiệm HTGLLHVN  Bình Tân, TP. HCM - Số 196/31 – 196/31A Đường Vườn Lài, Phường Tân Thành - 090-836-0914, 08 – 247-1480 ; johnrung2001@yahoo.com

Nguyễn Thanh Hải - Phụ tá - 093-418-3642

Nữ MS Nguyễn Thị Mỹ Xuân - Quản nhiệm HTGLLHVN Tân Phú, TP. HCM - Số 196/31 – 196/31A Đường Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. HCM - 08 – 247-1480 (H),maryspring2005@yahoo.com.

Đặng Xuân Trâm -  Phụ tá 08-247-1049 (H)