Leaderboard Ad

Hội Thánh Emdoal Hmong

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã EamDoal, H.M’DRăk
Hệ phái: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam - Presbyterian Church of Viet Nam
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Ghi chú:

 QNh. Lù Kim Sán098 478 2016

Ptá. TĐ. Giàng A Hoà – 097 928 1316

Ptá. TĐ. Chấu Seo Nhà – 098 700 7436