Leaderboard Ad

Hội Thánh Êa Tul (Buôn Phơng)

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp buôn Sah, Xã Êa Tul, Huyện Cữ Mgar
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Phụ tá: Truyền Đạo Y Tân Hwing
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Ấp buôn Tu, Xã Êa Tul, Huyện Cữ Mgar, Đăklăk