Leaderboard Ad

Hội Thánh Êa Tul ( Buôn Đrao)

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Đrao, Xã Êa Tul, Huyện Cữ Mgar
Thành phố: Buôn Ma Thuột
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y Bil Niê