Leaderboard Ad

Hội Thánh Ea Sang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Ma Văn Đông “Vảng”
Ghi chú: Địa chỉ nhà : Thôn 7, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk,Đăklăk