Leaderboard Ad

Hội Thánh Ea Pra

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 1 Ea Kiiêu, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Ma Văn Đông “Vảng”
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Thôn 7, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk,Đăklăk