Leaderboard Ad

Hội Thánh Êa Phê

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Phê, Xã Êa Phê, Huyện Krông Păc
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Nham Niê Trei
SĐT văn phòng: 050-3523.657