Leaderboard Ad

Hội Thánh Êa Ka

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Xã Cư Ni, Huyện ÊaKar
Tỉnh/Bang: ĐăkLăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Châu Văn Hường
Homephone: 050-3523.870
Ghi chú:

Địa chỉ nhà: Khu chơ Km 44, Xã Krông Bũk,  Huyện Krông Pắc, ĐăkLăk