Leaderboard Ad

Hội Thánh Dục Mỹ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Ninh Sim, Huyện Ninh Hoà
Tỉnh/Bang: Khánh Hoà
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Trần Ngọc Vỹ
SĐT văn phòng: 058-3848.155; 058-3833.471
Ghi chú: Địa chỉ nhà: 55 Nguyễn Đình Chiểu, KV.Son Hải, Phường Vĩnh Thọ,

Thành Phố Nha Trang,Khánh Hòa