Leaderboard Ad

Hội Thánh Đồng Phú

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 18/1 ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ
Tỉnh/Bang: Vĩnh Long
Quốc gia: Việt Nam
Email: msthongdst@yahoo.co.uk
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Trung Thông
SĐT văn phòng: 070-3859.814