Leaderboard Ad

Hội Thánh Đồng Cát

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Êa Trang, Huyện M’Đrắk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Ma Văn Đông ‘Vảng’
Ghi chú: