Leaderboard Ad

Hội Thánh DạTeh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 26/5 đường 3/2 tổ Dân Phố 2, Thị Trấn. Dạ Teh, Dạ Teh
Tỉnh/Bang: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Kiêm Nhiệm Mục sư Nhiệm chức K’Cà