Leaderboard Ad

Hội Thánh Dang Kang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Thôn 4 Cữ Băm, Xã Dang Kang, Huyện Krông Bông
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Nai Niê
SĐT văn phòng: 050-3736.661