Leaderboard Ad

Hội Thánh Đăk Sreh

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Dăk R’Lấp
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Điểu Nthan (Ty)
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Thôn 3, Xã Đăk Tih,Huyện Dăk R’Lấp,Đăk Nông