Leaderboard Ad

Hội Thánh Dăk Săk

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Dăk Săk, Xã Dăk Săk, Huyện Đăk Mil
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Nhêng
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Buôn Bu Dăk, Xã Thuận An, Huyện Đăk Mil, Đăk Nông