Leaderboard Ad

Hội Thánh Dăk Nông

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 145 Ấp Đại La, Thị Trấn Gia Nghĩa, Huyện Đăk Nông
Tỉnh/Bang: Đăk Nông
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Phạm Văn Tính
SĐT văn phòng: 050-3543.504
Ghi chú: